Meditace

Meditace je stav uvolnění, uvolnění se do sebe, kdy člověk vychutnává pocit relaxace a naslouchá všemu, co se kolem nás děje, ale nezasahuje a nehodnotí, tím v nás ustane pohyb a zůstane čistý prostor - ticho v nás. A teprve potom se spojíme v jednotu s Vesmírem. Čistá mysl bez myšlenek a obsahu pomalu splývá s Vesmírem a jenom takto můžeme odlišit podstatné od nepodstatného a posílit svou odvahu třeba ke změně.

Než se dostaneme do svého středu (ticha v nás), musíme překonat "žvanící mysl". Musíme nechat myšlenky plynout, vnímat je, neměnit je na slova a nepospíchat. Verbalizace myšlenek je překážkou pro meditativní mysl.

Vytvořte si webové stránky zdarma!