O mně

Steve Jobs: " Najdi v sobě odvahu následovat své srdce a svůj vnitřní hlas. Vědí, čím se toužíš stát, a jaký život toužíš žít."

Počátkem 90. let minulého století jsem ukončila vysokou školu v oboru Pedagogika a ošetřovatelství a myslela si, že o lidském těle a nemocech vím hodně a že vše existuje a platí tak, jak jsem se učila. Že nemocný člověk patří do rukou lékaře, který pomůže a člověk nemusí zas tak nic pro sebe dělat. Medicína vše zvládne, ostatní postupy jsou pouhým šarlatánstvím.

Za několik let jsem však poznala, že medicína není zas tak mocná. A v té době jsem se seznámila s léčitelem panem Petrem Vithou z Berouna, u kterého jsem poprvé poznala práci s energií. Objasnil mi, co je energie, aura, čakry, duchovní zákony, napojení na Vesmírný řád - pojmy pro mě dosud spojeny s něčím tajemným. A především mi ukázal cestu, kterou jsem se tehdy vydala, začala jsem se učit, studovat, účastnit se mnoha kurzů, přednášek, seminářů o práci s energií, přírodní léčbě, tradiční čínské medicíně i o Vesmírných a duchovních zákonech. Pokud se člověk hlouběji začne o něco zajímat, začnou se odkrývat jiné souvislosti a ty nás vedou k stále dalšímu a dalšímu poznávání a objevování.

Pochopila jsem, že za své zdraví či nemoc si můžeme sami. To jak přistupujeme ke svému tělu a k celému životu kolem, je jen naše volba, kdy se svobodně rozhodujeme o způsobu života. Každý si svým každodenním jednáním k sobě či okolí vytváříme půdu pro vznik nemocí nebo pro pěstování pevného zdraví. Je to naše rozhodnutí, naše volba a naše cesta. Vždy můžeme provést změnu, pracovat na sobě, udělat si čas pro sebe a nečekat, až přijde nemoc, která nám ukáže, že tudy cesta nevede, že jdeme špatným směrem. My máme možnost se rozhodnout - buď pokračovat v tomto starém způsobu života, který vedl k nemoci a pak zemřít a nepochopit, že jsme vůbec nepochopili nebo si uvědomit, že nemoc není náhoda, smůla či snad trest, ale je především důsledkem našeho života.

Nyní vím, že každý z nás je odpovědný sám za sebe a s pokorou a vděkem bychom se měli sklánět před řádem přírody a celého Vesmíru, jehož jsme součástí.

Vytvořte si webové stránky zdarma!