Zastav se a nespěchej

Vishen Lakhiani: „Všechno ve vašem životě je odrazem volby, kterou jste kdysi učinili. Pokud chcete jiný výsledek, učiňte jinou volbu.“

Celý Vesmír, všechny jeho části jsou propojeny a vzájemně se ovlivňují. I člověk, jako součást Vesmíru, je ovlivňován okolím - přírodou a druhými lidmi. Pro správné fungování našeho organismu je nutné být v rovnováze sám se sebou a se vším kolem sebe.

Ale dnešní moderní člověk se uzavírá do svého světa, nemá čas se otevřít, spojit se s energií přírody a s energií jiných lidí. A hlavně - izoluje se sám od sebe. Nenaslouchá svému vnitřnímu hlasu, nedůvěřuje své intuici a nežije podle ní. Jeho život se začíná zpomalovat a vede až ke stagnaci. Nejen ke stagnaci energie, ale především života samého, kdy člověk přestává žít, pouze přežívá den za dnem. Člověk je potom nespokojený, nešťastný, ubližuje druhým a nakonec onemocní. Nemoci vznikají z nerovnováhy energií těla a ducha, kdy je energie těla oddělená od energie ducha.

Starat se sám o sebe znamená naslouchat hlasu své duše. Jenom duše každého z nás ví, co je pro nás dobré, zná naši pozemskou cestu a její cíl. A naše pocity nám řeknou, zda jdeme správným směrem či žijeme život někoho jiného. Není to nic sobeckého, věnovat dostatek času sám sobě a objevit v sobě vnitřní sílu, která vede k osobní svobodě. Být svobodný, znamená být sám sebou. Nenechat se ovlivňovat druhými a nenechat sebou manipulovat.

Každý z nás je svobodnou bytostí a máme právo jednat podle svých potřeb na základě svého svobodného rozhodnutí. Při rozhodování máme všechny možnosti volby a tím udáváme další směr našemu životu. Se svobodou se však pojí zodpovědnost. Jsme plně zodpovědní za své chování a vždy poneseme následky svého jednání. Budoucnost tvoříme přítomností.

Zdravé dýchání

Cvičení čchi kung

Meditace

Orgánová meditace


Vytvořte si webové stránky zdarma!